Народният празник Сурова в Пернишко

Научете повече за Сурова

Какво е Сурова?

На 13 и 14 януари – народната Нова година (Васильовден според стария календарен стил) в Пернишко се провеждат характерните за Средна Западна България маскарадни игри. Празникът е известен като Сурва, Сурова или Сирова. Той се изпълнява по традиция всяка година и за местните общности днес това е най-обичаният празник. Чрез маскарадната обредност поколения наред осъществяват позитивен преход от старата към новата година.

Народният празник Сурова в Пернишко е вписан в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството (ЮНЕСКО).

Обичаят Сурова Селищата на Сурова

Картата на Сурова

Сурова из Пернишко