НКН

Нематериално културно наследство (НКН)

През 2006 г. България ратифицира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, в резултат на което държавата започна дейности, свързани с прилагането ѝ. През 2002 г. беше създаден Национален регистър на нематериалното културно наследство*, a от 2008 г. стартира Националната система „Живи човешки съкровища – България“.  

През 2012 г. 31 селища, носители на сурвакарската традиция от област Перник, участваха в Националната система „Живи човешки съкровища – България“. Регионалният исторически музей в гр. Перник изработи обща кандидатура на сурвакарските групи. В резултат на проведените селекции (регионална и национална) кандидатурата беше вписана в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

На 2 декември 2015 г., по време на заседанието на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство, в столицата на Намибия – Уиндхук, българската номинация „Народният празник Сурова в Пернишко” беше вписана в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството (ЮНЕСКО).


*Сантова и колектив 2004: Анастасова, Е., Р. Братанова, А. Георгиева, Е. Грънчарова, М. Иванова, Д. Кауфман, К. Кръстанова, С. Лозанова, В. Матеева, Л. Пейчева, М. Сантова, И. Станоева, А. Щърбанова. Живи човешки съкровища – България. София, АИ „Марин Дринов”, 555 с. (на бълг. и англ. език);