Брезнишко

Община Брезник

Село Сопица

В областта Граово, на 11 км от гр. Брезник се намира село Сопица, разположено в малка котловина между хълмовете Глог, Дървен кръст, Стойков рид и Круша. Минералната вода в местността Соленик привлича много посетители, но преди да стигнат до извора, те спират в центъра, очаровани от една...

Село Слаковци

На десетина километра южно от град Брезник се намира старото селище Слаковци, споменавано в писмени документи от 1576 г. Археологическите находки от района свидетелствуват за живот по тия места още в дълбоката античност. В последните години постоянните жители там са около 230 души...

Село Садовик

Село Садовик е разположено в планински район, на югоизточния склон на ниската планина Изворска могила. Административно принадлежи към община Брезник и се намира на 7 км от общинския център. Според сведения на възрастни хора в селото, групата на сировичкарèте е  съществувала още от...

Село Ноевци

Село Ноевци е разположено в областта Граово и е на разстояние 20 км от град Перник. В близкото минало населението е наброявало 1200 души. Днес жителите му са по-малко от половината, но всички говорят за родното си място с въодушевление и любов: „Пазим и обичаме българските традиционни...

Село Кошарево

Село Кошаревосе намира в Брезнишката община и е разположено в най-високите части на седловината между планините Любаш и Черна гора. Маскарадните игри по Сурова са културния маркер на местното население и то нарича своето селище Столицата на Сурова. Открай време на 13-ти януари вечерта...

Село Долна Секирна

Село Долна Секирна е разположено в подножието на Ерулската планина, в югозападната част на община Брезник, на границата с община Трън. В архива на Регионалния исторически музей гр. Перник, се пазят спомени за обичая Сурова в селото от самото начало на ХХ век. В един от тях четем: „Едно...

Село Гигинци

Село Гигинци е част от Брезнишката община в Средна Западна България. То е разположено в подножието на планината Църна (Черна) гора. Населението му е малко над 100 души. Поради липса на поминък, то непрекъснато намалява. За празника Сурова обаче всички отново се събират в родното си място...

Село Банище

На 40 км. северозападно от град Перник, в живописна котловина под южните склонове на Ерулска планина се намира красивото село Банище. Над селото, в подножието на връх Копран, има четири карстови извора, от които води началото си река Светля, приток на река Струма. От най-далечни времена...

Село Ръжавец

Роденият през 1918 г. бай Малин от село Ръж(д)авец е започнал да се маскира още като момчурляк. Докато разказва за тяхната Сурова, той изживява наново и наново радостта от празника: „Мъжете, които ще ходят по Сурова, започваха да се подготвят още от есента за преличването – събираха...

Село Велковци

Село Велковци се намира в община Брезник и е на 15 км от областния град Перник. През 70-те години на миналия век в празника участват само мъже. Местните ги наричат мечкарье и суровичкарье. Маските се изработват колективно, в един от салоните на кметството (наричан мечкарница). Те са...