ТагКалище

Село Калище

Село Калище попада административно в община Ковачевци и се намира на 9 км от общинския център. Разположено е в най-южните възвишения на планината Черна гора и по северните предпланински хълмове на...