Тагкв. Църква

Квартал Църква

Квартал Църква се намира в югоизточната част на град Перник. Той е бивше село, което през 1962 г. е преименувано на Даскалово, а през 1973 г.  е присъединено към град Перник. След 1989 г. е...