Квартал Църква

Квартал Църква се намира в югоизточната част на град Перник. Той е бивше село, което през 1962 г. е преименувано на Даскалово, а през 1973 г.  е присъединено към град Перник. След 1989 г. е възстановено старото му име – Църква. Кварталът е краен за гр. Перник и граничи с международния път Е79.

Сред населението на днешния квартал не е съхранен спомен за съществуването на стародавна маскарадна традиция. Наличието на сурвакарски игри в десетки села в Пернишко, обаче, включително и в близките на квартала села Кралев дол и Драгичево, подтикват ентусиасти да създадат своя сурвакарска група и да поставят началото на игрите с маски. Основно ядро в групата са участници в танцовия състав в квартала.

През 2015 г. младежи организират създаването на маскарадната група в Църква и започват да празнуват Сурва, както, според тях, повелява старата традиция в Пернишко. Те започват да събират материали за маските и да търсят място, където да ги съхраняват. Успяват да намерят помещение, което е било стопанисвано от бившето АПК-а (Аграрно-промишлен комплекс). Със съдействието на кметството в Църква е получено разрешение от Министерство на земеделието да се ползва помещението за нуждите на сурвакарската група.

Така, през 2016 г., на празника Сурва – 14-ти януари (Васильовден или Нова година по стария календарен стил) в квартала започват се правят игри с маски. В Църква има два пенсионерски клуба, които приготвили варивото за празника. Хората подсигурили вино и ракия. Леело се греяно вино, напален е и сурвакарски огън на ливадата зад кметството.  

Вече 2 години подред на 13-ти януари вечерта в квартала се прави и среща на сурвакарите с групата на съседното село Кралев дол. Двете дружини се срещат привечер на Кралевски път  и се отправят към центъра на Църква. Там се разиграват сурвакарски игри около огъня, а домакините подготвят празнична трапеза с вариво и баници. Сладкарският цех в квартала подсигурява сладки лакомства за празника.

Сурвакарската група на кв. Църква взима участие и в Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в гр. Перник, както и на Международния  маскараден фестивал „Кукерландия“ в гр. Ямбол.

  Запис: 2019 г.