Тагс. Ръжавец

Село Ръжавец

Роденият през 1918 г. бай Малин от село Ръж(д)авец е започнал да се маскира още като момчурляк. Докато разказва за тяхната Сурова, той изживява наново и наново радостта от празника: „Мъжете, които ще...