ТагСело Садовик

Село Садовик

Село Садовик е разположено в планински район, на югоизточния склон на ниската планина Изворска могила. Административно принадлежи към община Брезник и се намира на 7 км от общинския център. Според...