ТагСело Селищен дол

Село Селищен дол

Селищен дол се намира в централната равнинна част на Граово, в подножието на планината Черна гора. Селото е разположено на 14 км от гр. Перник. В документ, съхраняван в архива на ИЕФЕМ – БАН, се...