ТагСело Сирищник

Село Сирищник

. Село Сирищник се намира в община Ковачевци и е на 25 км западно от град Перник. Разположението му е в близост до язовир Пчелина. В наши дни постоянните жители в селото са около 250 човека, а в...