Село Сирищник

.

Село Сирищник се намира в община Ковачевци и е на 25 км западно от град Перник. Разположението му е в близост до язовир Пчелина. В наши дни постоянните жители в селото са около 250 човека, а в сурвакарската група през 2019 г. са участвали 70 човека. Преди години групата е достигала до 100 и повече човека.

Болюбашията на село Сирищник, Венцислав Георгиев, разказва, че е поел ролята на водач на суракарската група преди 10 години. Преди това той пак се е маскирал, но е бил в групата на звънчарите. Целият му живот е свързан със Сурова, закърмен е от дете с тази традиция. Започнал е да се маскира, когато е бил 3-годишен. Той разказва също, че и дядо му се е маскирал и продължава да го прави до ден днешен.

Ликовете (маските) на сурвакарите от Сирищник в миналото, а и сега, една част от тях, се украсяват с пера. За направата им се използват пера от кокошки, пуйки, патици. В наши дни сурвакарите изработват и интересни маски от коруби на дървета. Материалите за този тип маски сурвакарите ги събират в гората. През лятото по няколко човека всяка седмица се организират за издирване на материали. След като съберат корубите, те ги оставят да се изсушат през летния сезон, а от есента сурвакарите започват да ги обработват и да подготвят своите ликове.

Костюмите в миналото са били от стари дрехи, който каквото е имал. От няколко десетилетия костюмите на сурвакарите от Сирищник са от парцали с цветовете на българския трикольор – бяло, зелено червено.

Всяка година сурвакарите се събират през месец септември, когато се уточнява кой какъв персонаж ще играе. Обикновено ролите се сменят, но цели 30 години „младоженец“ в групата е бил един и същи човек от селото.

На 13 януари вечерта сурвакарите на Сирищник си организират срещи и си гостуват с маскарадните групи на съседните села – Елов дол, Светля, Ковачевци, Ракиловци, Лобош. През 2019 г. в центъра на селото са си направили среща пет сурвакарски групи.

Маскарадната група на Сирищник още на 13 януари вечерта започва да обхожда домовете на хората. Посещават половината къщи, а на 14 януари продължават да обхождат останалите домове в селото.

Има хора от Сирищник, които вече не живеят в селището и целогодишно не си идват, но за Сурова всяка година се връщат. Сурвакарите задължително посещават всички къщи на празника. Хората ги посрещат с трапези, даряват ги с баници, ракия, с пари. Събраните средства сурвакарите използват за нуждите на групата – за подмяна на костюми, закупуване на звънци и т.н. В последните години с парите събрани на Сурова сурвакарите изработили спирка с навес в селото. Направели масички, а наоколо са посадени цветя. Сега те имат нова инициатива – с тяхна помощ да се построи чешма.

Разказвайки за Сурова болюбашията на село Сирищник споделя: „Това е една много хубава традиция за нашия край. И докато има хора, които да се „правят“ (маскират), тя ще е жива и занапред!“

Запис: 2019 г.