ТагСлаковци

Село Слаковци

На десетина километра южно от град Брезник се намира старото селище Слаковци, споменавано в писмени документи от 1576 г. Археологическите находки от района свидетелствуват за живот по тия места още в...