Тагобичай

Село Расник

Село Расник се намира в община Перник, на 15 км от общинския център. Разположено е в котловината на планините Бъзглав и Вискяр планина, между селата Мещица и Вискяр.

Село Кошарево

Село Кошаревосе намира в Брезнишката община и е разположено в най-високите части на седловината между планините Любаш и Черна гора. Маскарадните игри по Сурова са културния маркер на местното...

Село Копаница

Село Копаница спада административно към община Радомир. То е разположено в северозападния край на Радомирската котловина и на западния бряг на река Струма. Един от сурвакарите в селото си спомня, че...

Село Зидарци

Село Зидарци е малко село в община Перник, което се намира на 10 км северозападно от общинския център.  Георги Радославов споделя своите спомени за обичая в селото. Казва, че, когато е бил малко...