ТагСурова

Село Чепино

Село Чепино се намира на 8 км от общинския център Ковачевци. Целогодишно тук живеят вече само 40-50 души, но по Сурова са десет пъти повече. Затова Драгомир Мирчев, който прави десетки маски, за да...

Село Стефаново

Село Стефаново е разположено само на 10 км от гр. Радомир. То има около 350 жители, а голяма част от тях се маскират и играят по Сурова, както са правели дедите и прадедите им. Обичаят е „от...

Село Ръжавец

Роденият през 1918 г. бай Малин от село Ръж(д)авец е започнал да се маскира още като момчурляк. Докато разказва за тяхната Сурова, той изживява наново и наново радостта от празника: „Мъжете, които ще...

Село Еловдол

Село Елов дол е разположено в подножието на Руйско-Верилската планина. То е част от община Земен. Един от неговите жители, роден в далечната 1882 год. е оставил спомените си за празнуването на...

Село Дивотино

Село Дивотино се намира само на 4 км северно от областния град Перник. Днес най-обичаните празници в него са местния събор на 24 май и Сурова. В архива на Регионалния исторически музей се съхранява...

Село Дивля

Село Дивля се намира на 14 км северозападно от град Земен. В него Владимир Димитров – Майстора е претворявал красотата на дивлянските девойки върху своите платна. В едно етнографско изследване...