ТагСурова

Град Земен

Град Земен се намира в Пернишка област и е административен център на Земенската община. Разположен е на двата бряга на река Струма, в малка котловина, която е преддверие на Земенския пролом. Според...

Село Ковачевци

Село Ковачевци е само на 25 км от областния град Перник. Неговата история и култура предизвикват интереса на всеки любознателен човек, а природата му отвежда  там стотици гости. Националният...

Квартал Църква

Квартал Църква се намира в югоизточната част на град Перник. Той е бивше село, което през 1962 г. е преименувано на Даскалово, а през 1973 г.  е присъединено към град Перник. След 1989 г. е...

Село Сопица

В областта Граово, на 11 км от гр. Брезник се намира село Сопица, разположено в малка котловина между хълмовете Глог, Дървен кръст, Стойков рид и Круша. Минералната вода в местността Соленик привлича...

Село Слаковци

На десетина километра южно от град Брезник се намира старото селище Слаковци, споменавано в писмени документи от 1576 г. Археологическите находки от района свидетелствуват за живот по тия места още в...

Село Селищен дол

Селищен дол се намира в централната равнинна част на Граово, в подножието на планината Черна гора. Селото е разположено на 14 км от гр. Перник. В документ, съхраняван в архива на ИЕФЕМ – БАН, се...

Село Пещера

Планинското село Пещера се намира в района на град Земен, на 50 км от областния град Перник. През последните години постоянно живеещите в него са  около 150 човека, но в дните около Сурова (14...

Село Мещица

Село Мещица се намира на 7 км северно от град Перник по пътя Перник – Брезник. На около 3-4 км източно от селото са разположени западните склонове на Люлин планина и село Дивотино. Между двете селища...

Село Лобош

Село Лобош е част от община Ковачевци. То е разположено в подножието на Рудина планина. Делят го само тридесетина километра от град Перник. Населението му непрекъснато намалява и в последните години...

Село Копаница

Село Копаница спада административно към община Радомир. То е разположено в северозападния край на Радомирската котловина и на западния бряг на река Струма. Един от сурвакарите в селото си спомня, че...

Село Черна гора

Село Черна гора е в землището на град Батановци и се намира само на няколко километра от областния център Перник. В него Сурова се празнува „открай време“ и силата на традицията привлича с красотата...