Автор СНЦ "Локално наследство"

e организация с нестопанска цел, чиято основна дейност е свързана с опазването, проучването и популяризирането на локалното културно наследство.
Повече за сдружението можете да научите от уебсайта: https://lokalnonasledstvo.com/

Град Земен

Град Земен се намира в Пернишка област и е административен център на Земенската община. Разположен е на двата бряга на река Струма, в малка котловина, която е преддверие на Земенския пролом. Според...

Село Прибой

Село Прибой е само на 8 км от град Радомир. Уникалната средновековна църква в селището „Св. Богородица“ със стенописи от 16 в. привлича много ценители на изкуството. А читалищният секретар Д...

Село Ковачевци

Село Ковачевци е само на 25 км от областния град Перник. Неговата история и култура предизвикват интереса на всеки любознателен човек, а природата му отвежда  там стотици гости. Националният...

Село Горна Врабча

Село Горна Врабча се намира в община Земен. Разположено е в планински район, а постоянните жители на селището в настоящето са около 50 човека. В локалната памет на общността са съхранени спомени за...

Квартал Църква

Квартал Църква се намира в югоизточната част на град Перник. Той е бивше село, което през 1962 г. е преименувано на Даскалово, а през 1973 г.  е присъединено към град Перник. След 1989 г. е...

Село Сопица

В областта Граово, на 11 км от гр. Брезник се намира село Сопица, разположено в малка котловина между хълмовете Глог, Дървен кръст, Стойков рид и Круша. Минералната вода в местността Соленик привлича...

Село Слаковци

На десетина километра южно от град Брезник се намира старото селище Слаковци, споменавано в писмени документи от 1576 г. Археологическите находки от района свидетелствуват за живот по тия места още в...

Село Сирищник

. Село Сирищник се намира в община Ковачевци и е на 25 км западно от град Перник. Разположението му е в близост до язовир Пчелина. В наши дни постоянните жители в селото са около 250 човека, а в...

Село Селищен дол

Селищен дол се намира в централната равнинна част на Граово, в подножието на планината Черна гора. Селото е разположено на 14 км от гр. Перник. В документ, съхраняван в архива на ИЕФЕМ – БАН, се...

Село Садовик

Село Садовик е разположено в планински район, на югоизточния склон на ниската планина Изворска могила. Административно принадлежи към община Брезник и се намира на 7 км от общинския център. Според...

Село Расник

Село Расник се намира в община Перник, на 15 км от общинския център. Разположено е в котловината на планините Бъзглав и Вискяр планина, между селата Мещица и Вискяр.