Ромска сурвакарска група от град Радомир

Град Радомир се намира в област Перник и е в близост до градовете Батановци и Перник. Градът е административен център на община Радомир.