Село Габровдол

Село Габров дол е в полите на планината Черна гора, на 28 км западно от гр. Перник. Всеки от неговите жители разказва за празника Сурова с любов. Особено вдъхновен е разказът на един от най-дългогодишните сурвашкари: „Роден съм през 1949 г., а през 1955, едва шестгодишен, влязох да играя в сурвашкарската група. Игрите са на 13 и 14 януари – сред зима. Случвало ми се е да лежа много болен, с висока температура, но тръгнат ли да играят големите маскирани сурвашкарье през нощта на 13 януари, измъквам се от леглото и тръгвам с тях. Цяла нощ играя, а на сутринта вече съм здрав. Имаше и много други деца в групата.

Мъжете правеха ликовете си (маските) в сградата на кметството, а ние, децата, цял ден се въртяхме покрай тях. Габровдолските ликове са най-хубави и най-леки, защото правиме конструкцията от клони, после опъваме върху клоните едно платно, а върху него нареждаме пера и крила от всякакви птици. Ама тия пера и крила ги събира цялото село, във всички къщи, още месеци преди това. По едно време цялото село започна да отглежда пуйки заради ликовете на сурвашкарьете. На самия празник обикаляхме за здраве къщите в нашето село, но ходехме и в съседните села – Беренде, Елов дол, Кошарево, Светля, Чепино.

И до днес е така по Сурова – цял ден и цяла нощ всички села, както и всички пътища и пътечки между тях кипят, кипят от звънци, маски и игри. Неземна красота… А ние сме най-хубави. Аз съм написал и едно стихотворение за Сурова:

Габровдолска Сурова красива
в нас традицията е жива.
Ликовете ни блестят от красота,
нямат равни на света.

На 13 януари, щом часът удари,
звънват звънци, хлопатари,
тъпаните думкат на мегдана.

С маски страшни гоним злото
да е вънка от селото.
Пожелаваме късмет,
много здраве, берекет .

Гастролираме из цялата родина,
даже вече и в чужбина –
Франция, Латвия, Тайван.

Гдето стъпим – празник става,
всеки с нас се забавлява.
Тъй ще е през вековете,
сигурни в това бъдете!
На планетата Земя
ний посланници сме на мира.

Гдето минем, си отива злото
и възпява се доброто.
Който заиграе с нас,
ще е здрав и бодър всеки час.