ТагСурвакари

Село Ноевци

Село Ноевци е разположено в областта Граово и е на разстояние 20 км от град Перник. В близкото минало населението е наброявало 1200 души. Днес жителите му са по-малко от половината, но всички говорят...

Село Мещица

Село Мещица се намира на 7 км северно от град Перник по пътя Перник – Брезник. На около 3-4 км източно от селото са разположени западните склонове на Люлин планина и село Дивотино. Между двете селища...

Село Люлин

Село Люлин се намира в югозападните склонове на Люлин планина. Разположено на 8 км от гр. Перник и e в близост до столицата София. Селището е образувано от две села – Райлово и Църнел, които са...

Село Лобош

Село Лобош е част от община Ковачевци. То е разположено в подножието на Рудина планина. Делят го само тридесетина километра от град Перник. Населението му непрекъснато намалява и в последните години...

Село Кралев дол

Село Кралев дол се намира на 12 км от гр. Перник. На изток селото граничи с река Струма, а на югозапад с планината Голо Бърдо. Името на селото се свързва с народния епос за Крали Марко, който според...

Село Кошарево

Село Кошаревосе намира в Брезнишката община и е разположено в най-високите части на седловината между планините Любаш и Черна гора. Маскарадните игри по Сурова са културния маркер на местното...

Село Копаница

Село Копаница спада административно към община Радомир. То е разположено в северозападния край на Радомирската котловина и на западния бряг на река Струма. Един от сурвакарите в селото си спомня, че...

Село Драгичево

Село Драгичево се намира се в югозападния склон на Люлин планина и е изходен пункт към курорта Рударци и към Селимишкия дял на Витоша. Административно спада към община Перник и е в близост до...

Село Долна Секирна

Село Долна Секирна е разположено в подножието на Ерулската планина, в югозападната част на община Брезник, на границата с община Трън. В архива на Регионалния исторически музей гр. Перник, се пазят...

Село Големо Бучино

Село Големо Бучино се намира в община Перник. Разположено е в района на Люлин планина и е в близост и до столицата София. Един от сурвакарите в селото – Васил Славчев – разказва, че се маскира вече...

Село Витановци

Село Витановци се намира на 7 км северозападно от гр. Перник. Разположено в предхълмията между планините Люлин, Вискяр, Черна гора и Любаш; между Пернишката и Брезнишката котловина. Един от...